Tack för allt!
Nattsjuksköterskan var helt underbar!
/ Patient


Näsplastik

Näsplastik är ett vanligt förekommande ingrepp inom plastikkirurgi. Det kan vara både av rent estetiska skäl för att förändra utseendet men även för att återställa näsans utseende efter skada. Vanligast är att man önskar ta bort en hump över näsryggen, vill minska näsans bredd eller vill göra förändringar av nästippen. I vissa fall kan men åtgärda funktionella besvär som att förbättra inandning.

En förändring av näsans form eller storlek kan innebära mycket stor skillnad på en persons utseende och för att du skall få en uppfattning av slutresultatet innan operationen kommer din plastikkirurg att använda data-simulering och skapa en bild av resultatet. Ni diskuterar sedan noggrant dina förväntningar vilka måste vara realistiska.

Konsultation

Vid en konsultation går du och din plastikkirurg igenom dina önskemål och förväntningar. Ni diskuterar vilka förutsättningar som finns i varje enskilt fall och vilka metoder som man skulle kunna använda sig av. Din plastikkirurg visar sedan hur ett förväntat realistiskt resultat kan se ut med data-simulering. Du informeras om risker som finns vid operation, för- och nackdelar med olika tekniker och eftervården. Operation utförs i regel i narkos.

Efter operation

Efter operationen kan man i regel gå hem efter ett par timmar, i vissa fall övernattar du på kliniken för bästa möjliga omhändertagande. Du får räkna med viss svullnad och ömhet upp till några veckor efter operationen. Du kommer att få både muntlig och skriftlig information, e- recept och eventuellt sjukintyg i samband med hemgång. Efter en vecka kommer du för den första kontrollen hos en av våra erfarna sköterskor, då man tar bort tejp och eventuell gipsskena. Du kommer fortsätta tejpa i ytterligare 1 - 4 veckor för att motverka svullnad och få gynnsammast resultat. Den största delen av svullnaden kommer att ha förvunnit efter 3-4 veckor, men innan slutresultatet kan uppnås helt vad det gäller läkning kan det ta upp till 6-10 månader. Du träffar då din plastikkirurg på ett återbesök och ni går igenom resultatet.

 

Din läkare

Dr. Janne Ohlsén
Leg. Läkare samt dubbelspecialist inom plastikkirurgi och allmänkirurgi. Janne har lång erfarenhet inom både estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi med särskilt intresse inom näs- och bröstkirurgi samt kroppsformade operationer såsom bukplastik och fettsugning.

Näsplastik

Pris, fr: 40.000kr
  • Inkluderar:

- Narkos

- Övernattning

- Samtliga måltider

- Free WiFi

- Alla återbesök


  • Nybesök +500kr